Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

SAĞLIK HUKUKU: Sağlık Hukuku; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi hem özel hem kamu nitelikli hukuk dallarına özgü hukuk kurallarını da kapsayan karma nitelikte bir hukuk dalı olup, dağınık bir mevzuata sahiptir. 

Hakkında çok sınırlı sayıda çalışma yapılan Sağlık Hukuku alanında 2000 li yıllardan itibaren büyük gelişmeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık Hukuku’nun öneminin ciddi ölçüde artmasına neden olarak “hekimlere ve sağlık kurumlarına karşı açılan davalar, malpraktis davalarının artması, insanların sağlık sisteminden beklentilerinin artması, hastaların hak ve yükümlülükleri hakkındaki farkındalıklarının artması” örnek gösterilebilir.

TIP HUKUKU: Sağlık Bilimlerinin bir alt dalı olan Tıp, bozulan insan sağlığının düzeltilmesi, mevcut insan sağlığının sürdürülmesi, hastalıklardan korunma yolları ve hastalıklara tanı koyma ve tedavi yöntemleri gibi konularda çalışmalar yapan hem bir bilgi alanı hemde bu bilginin uygulandığı bir meslektir.

Tıp Hukuku, Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükler, Yasal sorumluluklar, Hasta Hakları, İlaç Hukuku ve Medikal Hukuku gibi, Sağlık Hukuku’na nazaran daha sınırlı çalışmaları kapsar.

Arslan Avukatlık Bürosu olarak Sağlık hukuku alanında; sağlık hizmeti talep eden kişiler ile sağlık hizmeti veren hekim, hastane, kurum ve kuruluşlar arasında çıkan tüm uyuşmazlıklarda, hastaların tıbbi uygulama hatalarından doğan zararlarının tazminini sağlamak amacıyla hekimlere, özel sağlık kuruluşlarına ve devlet hastanelerine(idareye) açılan tazminat davalarında, hekimlerin ve hastanelerin tıbbi müdahaleden doğan hukuki ve cezai sorumluluklarına başvurulduğu malpraktis davalarında, bu alanda uzman avukat kadromuzla hukuki hizmet sağlamaktayız. 

Ofis merkezimiz olan Bakırköy, İstanbul lokasyonu başta olmak üzere tüm İstanbul çevresinde, Ankara, Çanakkale, İzmir, Bursa gibi birçok farklı şehirde Sağlık hukuku ve Malpraktis avukatı hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.