Av. Büşra Arslan

Av. Büşra ARSLAN

Ankara Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra, Hukuk fakültesi eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yasal staj eğitimini Ankara Barosu'nda & Ankara-Yıldız Hukuk Bürosunda yaptıktan sonra bir dönem Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık faaliyetlerini icra etmiştir. İstanbul/Bakırköy konumunda yer alan Arslan Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

EĞİTİM VE SEMİNERLER

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Eğitimi 
 2. İstanbul Aydın Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Lisans Eğitimi 
 3. Ankara Barosu, SEM, Avukatlık Staj Eğitimi 
 4. Ankara Barosu, CMK Uygulama Merkezi Ve Yürütme Kurulu, "Türk Ceza Mevzuatı Ve Uygulamaları" Katılım Sertifikası 
 5. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, "Sağlık Hukuku" Sertifika Programı 
 6. TÜRAVAK, "Yargıtay Uygulamalarına Göre Kira Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı"
 7. Türkiye Barolar Birliği & İstanbul Tahkim Merkezi, "Tahkimde Taraf Vekilliği Eğitimi" Sertifikası
 8. İstanbul Barosu, Kadın Hakları Merkezi, "Kadın Hakları Ve Aile İçi Şiddet" Konulu Meslek İçi Eğitim Sertifikası 
 9. "Tıp Hukukunda Malpraktis Davaları", 
 10. "Malpraktis Ve Cezai Sorumluluk", 
 11. "Boşanma Davaları Ve Nafaka Uyuşmazlıkları",
 12. "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi", 
 13. "Ortak Velayet Uygulamaları Ve Mukayeseli Hukuk" 

Konularında çeşitli eğitim sertifikaları bulunmaktadır.