Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Unsurları; -senet -hak ve -senet ile hakkın kaynaşması

Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından Kıymetli Evrak Türleri

Para (Alacak) Senetleri

Pay (Hisse) Senetleri

Emtia Senetleri; Emtia Senetlerinde yerleşmiş olan hak, bir mal üzerindeki mülkiyet ya da başka bir ayni hak niteliğindedir. Varant, Konşimento…

Eşya Hukuku Senetleri

Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmamasına Bakımından Kıymetli Evrak Türleri

Kurucu (İhdas Edici) Senetler

Açıklayıcı (İzharı) Senetler