Aile Hukuku

Aile Hukuku

Bakırköy Boşanma Avukatı olarak, öncelikli olarak evlilik birliğini koruma yollarını değerlendirmenizi öneririz. Boşanma, yalnızca son çıkış olarak düşünülmelidir ve aceleci davranılmamalıdır.

Boşanma avukatı olarak, ne yazık ki her gün üzücü olaylara şahit oluyoruz. Boşanma sürecindeki tartışmaların bazen daha dramatik sonuçlar doğurduğunu görüyoruz ve maalesef bu durumdan en çok çocuklar zarar görüyor.

Bakırköy Aile Avukatı olarak önerimiz, evlilik gibi boşanmanın da hayatın bir gerçeği olduğunu kabul etmek ve süreci olabildiğince medeni şekilde tamamlamaktır, çünkü bu, ortak çocukların sağlığı için gereklidir.

Bakırköy'deki boşanma davalarının çoğu, diğer bölgelerde olduğu gibi, genellikle şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaşanmaktadır.

Arslan Hukuk Bürosu olarak, bu tür durumlar ve boşanma davaları konusundaki uzmanlığımızla size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bakırköy boşanma avukatı olarak, boşanma kararınızı verdikten sonra, size en hızlı ve doğru çözümü sunmayı taahhüt ediyoruz.

Aile Hukuku Avukatlarının Sunduğu Hizmetler

Aile hukuku avukatları, aile hukuku ile ilgili konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar. Bu hukuki alan, evlilik, boşanma, çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve aile içi şiddet gibi çeşitli konuları kapsar. Aile hukuku avukatlarının sunduğu hizmetler şunlardır:

Boşanma ve ayrılık: Aile hukuku avukatları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında tarafları temsil ederler. Boşanma sürecinde tarafların haklarını korumaya çalışır ve adil bir mal paylaşımı, nafaka ve velayet düzenlemesi sağlarlar.

Velayet ve ziyaret hakkı: Aile hukuku avukatları, boşanma veya ayrılık sonrası çocukların velayeti ve ebeveynlerin ziyaret hakları konusunda taraflara destek sağlarlar. Bu süreçte, çocukların menfaatlerini gözeterek en uygun düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olurlar.

Nafaka: Aile hukuku avukatları, eş ve çocuklara ödenmesi gereken nafaka miktarının belirlenmesi ve nafaka ödemelerinin düzenlenmesi süreçlerinde danışmanlık hizmeti verirler.

Mal paylaşımı: Evlilik veya ortak yaşam sürecinde edinilen malların boşanma veya ayrılık durumunda nasıl paylaşılacağı konusunda taraflara danışmanlık ve hukuki destek sağlarlar.

Evlilik sözleşmeleri: Aile hukuku avukatları, evlilik öncesi veya evlilik sırasında yapılan mal rejimi ve diğer düzenlemeleri içeren evlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde hizmet verirler.

Aile içi şiddet: Aile içinde yaşanan şiddet ve istismar vakalarında, mağdurların hukuki haklarını korumak ve gerekli koruma önlemlerinin alınması için destek sağlarlar.

Evlat edinme: Aile hukuku avukatları, evlat edinme süreçlerinde taraflara hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar. Evlat edinme başvurusu ve sürecinin hukuki açıdan düzgün işlemesi için rehberlik ederler.

Medeni hallerin düzeltilmesi: Aile hukuku avukatları, medeni hallerle ilgili düzeltmelerin (isim değişikliği, soyadı değişikliği vb.) yapılması için danışmanlık hizmeti verirler.

Miras ve vasiyetname: Aile hukuku avukatları, miras hukuku konularında danışmanlık yaparak, vasiyetname hazırlama ve mirasın paylaşımı süreçlerinde rehberlik ederler. Ayrıca, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için de hizmet sunarlar.

Aile mahkemelerinde temsil: Aile hukuku avukatları, aile mahkemelerinde yargılama süreçlerine katılarak, müvekkillerini temsil eder ve haklarını savunurlar. Bu süreçte, delil toplama, tanıklık ifadeleri ve hukuki argümanlar sunarak, müvekkillerinin menfaatlerini gözetirler.

Alternatif uyuşmazlık çözümü: Aile hukuku avukatları, mahkeme süreçlerine başvurmadan önce aile içi uyuşmazlıkların çözülmesi için alternatif yöntemlere (arabuluculuk, uzlaşma vb.) başvurabilirler. Bu yöntemler, tarafların anlaşmaya vararak, hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm bulmalarına yardımcı olur.

Uluslararası aile hukuku: Aile hukuku avukatları, farklı ülkelerde yaşayan veya farklı uyruklara sahip çiftlerin boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi konularında uluslararası hukuki düzenlemelere göre danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar.

Tanıma ve tenfiz davaları: Aile hukuku avukatları, yabancı bir ülkede verilmiş boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması ve uygulanması için tanıma ve tenfiz davalarında müvekkillerini temsil ederler.

Aile hukuku avukatlarının sunduğu hizmetler, aile yaşamı ve aile hukuku ile ilgili konuların geniş kapsamını yansıtır. Bu hizmetler, aile üyelerinin haklarını ve menfaatlerini koruma amacını güder ve aile içi uyuşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlamaya çalışır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma konusunda hemfikir oldukları ve tüm boşanma şartlarını karşılıklı olarak kabul ettikleri bir boşanma sürecidir. Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanma sürecine göre daha kısa ve daha az maliyetli olmasıyla bilinir. İşte anlaşmalı boşanma davası sürecinin temel adımları:

Anlaşma sağlanması: İlk adım, eşlerin boşanmayı istediklerine ve boşanma şartlarında anlaştıklarına karar vermeleridir. Bu şartlar, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve ziyaret hakları gibi konuları içerebilir.

Boşanma protokolü hazırlanması: Eşlerin anlaştığı tüm şartları içeren bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokolde, eşlerin üzerinde anlaştıkları mal paylaşımı, nafaka ödemeleri, çocukların velayeti ve ziyaret hakları gibi konular detaylı olarak belirtilmelidir. Protokol, her iki tarafın avukatları tarafından incelenerek uygun hale getirilir.

Dava dilekçesi ve gerekli belgelerin hazırlanması: Eşler, anlaşmalı boşanma davası açmak için bir dava dilekçesi hazırlamalıdır. Dava dilekçesine, boşanma protokolü ve diğer gerekli belgeler (evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği vb.) eklenmelidir.

Dava açılması: Hazırlanan dava dilekçesi ve gerekli belgeler, eşlerin ikametgâhına göre yetkili aile mahkemesine sunulur. Dava açıldığında, mahkeme eşlere bir duruşma tarihi verir.

Duruşma: Anlaşmalı boşanma duruşması genellikle kısa sürer. Eşler, duruşmada mahkeme önünde boşanma protokolündeki şartlarda anlaştıklarını beyan ederler ve hakim, protokolü ve belgeleri inceler. Hakim, eşlerin boşanma şartlarını uygun bulursa, boşanma kararını verir.

Boşanma kararının kesinleşmesi: Anlaşmalı boşanma kararı, duruşmadan sonra hemen kesinleşir. Boşanma kararı, ilgili nüfus müdürlüğüne bildirilerek, eşlerin medeni halleri güncellenir.

Boşanma Davaları Avukat Ücretleri

Boşanma davalarında avukat ücretleri, davanın karmaşıklığına ve avukatın tecrübesine göre değişebilir. Ayrıca, avukatların ücretlendirme politikaları da farklılık gösterebilir. Bazı avukatlar saatlik ücret alırken, bazıları da dava başına sabit bir ücret talep ederler.

Türkiye'de, avukatlık ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir. Boşanma davalarında avukatların ücretlendirilmesi de bu tarifeye göre yapılır. Tarifeye göre, boşanma davalarında avukatlık ücretleri davanın niteliğine göre belirlenir.

Unutulmaması gereken bir diğer nokta da, avukatlık ücretleri dava sonucunda ödenecek olan tazminattan düşülebilir. Yani, davayı kazanmanız halinde avukatlık ücretleri karşı tarafın ödemesinden düşülebilir.